Jin'An Building
Dong Feng Zhong Road
Guangzhou, China

Phone: (86) 020-83212031
Fax: (86) 020-83212019
Website: www.gzyaco.com